Hoe kan het overstromingsgebied voor een aantrekkelijke en leefbare buurt zorgen?

Een overdekte rustplaats met picknickbank.

Een plaats waar mensen elkaar in een rustige omgeving kunnen ontmoeten.